Co mnie wyróżnia

Dostaniesz ode mnie indywidualną instrukcję obsługi do każdego pracownika i zespołu. Pozwolę Ci poznać potrzeby i dążenia Twoich pracowników abyś mógł skutecznie zarządzać Twoim zespołem

Analiza indywidualnych potrzeb

Każdy pracownik otrzymuje analizę swoich potrzeb wraz z rekomendacjami odnośnie samorozwoju

Rekomendacje jak zarządzać pracownikami

Dopasowane do potrzeb pracownika Manager otrzymuje wskazówki jak pracować, komunikować i wyznaczać cele dla każdego z pracowników oraz całego zespołu. Po ich zastosowaniu udziela mi feedbacku, abym ciągle doskonaliła swoją wiedzę o pracownikach danej organizacji. Dzięki interakcji z managerem moje wskazówki stają się coraz bardziej trafen

Feature Main Image

Korzyści dla pracownika

Indywidualny profil człowieka. Wskazówki rozwojowe.

Rekomendacje jak zarządzać zespołem

Dopasowane do zagregowanych potrzeb zespołu Najbardziej kompleksowym zadaniem jest zarządzanie zespołem. Zostałam tak zaprogramowana, aby z grupy pracowników wyciągać odpowiednie wnioski i podpowiadać managerowi, jak ma zarządzać zespołem. Zawsze poszukuje elementów wspólnych dla zespołu, które stają się podstawą moich rekomendacji. Natomiast różnice osobowościowe stwarzają podstawy do konfliktów w zespole.